Õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet

Õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet teema all analüüsisin kursakaaslaste poolt loodud õppematerjali Koolielu hindamismudeli järgi.

Tagasiside leiate siit.

Analüüsi käigus mõistsin, et antud õppematerjal ei läbiks Koolielu hindamist ja seda tuleks veel täiendada, et see vastaks antud mudeli kvaliteedile.

Õppematerjalide autoriõigus

Viienda teemana õppematerjalide loomises käsitlesime autoriõiguseid. Teema on paeluv ja vajalik, kuna õpetajana kõneleme tihti plagiaadist, samas kasutame ise interneti materjale ilma, et oskaks õigesti viidata autorile. Tänapäeval tegutsev õpetaja, koolitaja ja personalitöötaja peaks olema teadlik autoriõigustest – piirangutest ja võimalustest.

Põhiliseks digimaterjalide autorõiguste kaitsmiseks on Creative Commons litsentsid. Selle kohta saate uurida lähemalt esitlusest:

Creative Commons litsentside kasutamine õppematerjalide juures